Image
 
 

这是“长城的家”的特色,中国本土风格的烤全羊。我们会花一整天的时间烹制,以备你晚上享用。烤肉派对回“长城的家”度周末  • 中国风格-烤羊肉
  • 各种中国风格烤串
  • 篝火
  • 西式风格烧烤-韦伯炉长城的家”拥有最终解释权-2012                                                   返回主页
 
Powered by iCANDIS